Fundraising: Jak naučit rodinné firmy financovat akademický výzkum

Klient: 

Centrum pro rodinné firmy na Vysoká škola ekonomické má krásné motto: “Usilujeme o trvalou prosperitu rodinného podnikání”. Jedná se o největší centrum v ČR, které systémově podporuje rodinné firmy. Jsme hrdí partneři a spoluzakladatelé Strategické rady CRF.

Hlavní výstupy: 

  • založení Strategické rady centra, které tvoří významné české rodinné firmy 

  • 3,68x překonaný cíl fundraisingu

  • zorganizování největší konference rodinných firem ve střední Evropě 

  • mediální výstupy s dosahem přes milion čtenářů viz např. článek ve Forbes

Problém:

Centrum pro rodinné firmy (dále jen CRF) vzniklo v roce 2017 jako nezisková, nezávislá, akademická instituce. Misí Centra je koncepčně podporovat rozvoj rodinného podnikání v ČR skrze propojení akademické teorie s podnikatelskou praxí - zajištěním studentských exkurzí a stáží, pořádáním odborných workshopů a přednášek pro rodinné firmy. Během dvou let existence se CRF nepodařilo získat dostatek finanční donátorů z řad rodinných firem, díky jejichž podpoře by centrum mohlo spustit plánované projekty. Zásadní překážkou bylo zažité přesvědčení, že akademické projekty veřejné vysoké školy jsou zdarma. Tento předpoklad se nám podařilo překonat.

Řešení:

Stanoveného cíle jsme dosáhli vytvořením platformy, která dárcům umožnila stát se členem Strategické rady fungující jako poradní orgán CRF. Zásadním prvkem strategie bylo získání klíčového partnera v podobě hraběte Constantina Kinského, zástupce rodinného podniku Zámek Žďár. Pomocí vhodně nastolených marketingových nástrojů jsme během čtyř měsíců vytvořili fundraisingovou nabídku, sjednotili jsme komunikaci Centra a vytipovali vhodné kandidáty pro členství ve Strategické radě s úspěšnosti konverze 20 %. Zajistili jsem koordinaci fundraisingových aktivit, celá tato iniciativa vyústila v konferenci Rodinná rada jako nástroj konkurenceschopnosti, na které se Strategická rada představila médiím i široké veřejnosti.

Firma Strateggo výrazně aktivovala celý projekt Centra pro rodinné firmy, když sestavila profesionální strategii pro financování našich projektů ze soukromých peněz. Díky tomu vznikla Strategická rada, v níž sdružujeme nejvýznamnější rodinné firmy Česka a můžeme se tak soustředit na propojení podnikatelské praxe s akademickou odborností na nejvyšší úrovni. Podobný projekt nemá ve střední Evropě obdoby.

Prof. Jiří Hnilica, zakladatel Centra pro rodinné firmy a děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická v Praze