Na cestě k umělé inteligenci: Příležitosti a hrozby pro vysoké školy

Klient:  

Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavní výstupy: 

  • 4 realizovaná dotazníková šetření - mezi studenty a pedagogy

  • probíhající benchmark na dalších vysokých školách v ČR

  • kulatý stůl k problematice v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

  • certifikovaný kurz “efektivní práce s AI ve vysokoškolské praxi” pro pedagogy

Problém:

Vysoké školy, univerzity a výzkumné organizace se různým způsobem potýkají s  dynamickým vývojem v oblasti umělé inteligence. Dostupnost AI nástrojů umožňuje studentům i akademikům začlenit tyto nástroje do svých pracovních a studijních procesů bez zřetelně stanovených pravidel mateřskou organizací.

Pokud nebudou tyto organizace znát skutečný stav a postoje svých zaměstnanců a studentů, nemohou ho účinně regulovat. Pokud zaujmou pasivní postoj, rýsuje se riziko v podobě anarchie a možného neetického využití. Jak ale tato rizika a neetičnost vnímají samotní studenti a pedagogové?

Řešení:

V pilotním průzkumu jsme společně s VŠE a MŠMT identifikovali hlavní témata, kterým by měly vysoké školy věnovat svoji pozornost ve věci regulace využívání umělé inteligence. Dotazník tato témata pokrývá a univerzity, které jej využijí, se zapojí do celorepublikového benchmarku. Úpravy pravidel využití umělé inteligenci tak mohou univerzity zavádět neodtrženi vysokoškolské praxe v ČR. 

Zároveň s experty na umělou inteligenci připravujeme certifikovaný kurz, který vysokým školám a jejím pedagogům umožňuje zodpovědný přístup k umělé inteligenci a jejímu využití v akademické praxi. 

Projekt zaštiťuje Ministerstvo školství a mládeže a Ministerstvo průmyslu a obchodu.