Sounáležitost se značkou: Jeden obrázek za 1000 slov

Klient: 

Univerzita Komenského v Bratislave je největší a nejstarší slovenskou univerzitou. Dnes na 11 jejích fakultách studuje více než 23 000 studentů, na univerzitě pracuje přes 3000 zaměstnanců. Univerzita je významnou institucí zastřešující stovky domácích i zahraničních vědecko-výzkumných projektů.

Hlavní výstupy: 

  • 11 focus group se studenty 

  • 8 hloubkových rozhovorů s členy kolegia rektora 

  • vypracování komunikační strategie a doporučení pro tvorbu vizuální identity

  • série školení s PR pracovníky

Problém:

Na otázku: “Co studuješ?”, studenti nejčastěji odpovídali: “Matematiku v Bratislavě.” Žádná zmínka univerzity, fakulty zmiňovali výjimečně. Univerzita čelila nepříjemné situaci - nejen, že se stávající studenti a akademici identifikovali více s domovskou fakultou nebo ústavem než se zastřešující univerzitou, ale zároveň se nejschopnější středoškoláci ucházeli o studium spíše v Česku než na na Slovensku. Výzva byla jasná: posunout afinitu ke značce od fakulty k univerzitě.

Řešení:

Realizovali jsme sérii focus groups se studenty a hloubkových rozhovorů se zástupci vedením univerzity, také jsme udělali audit komunikačních kanálů značky . Díky tomu jsme identifikovali příležitosti, jak by mohla univerzita komunikovat efektivněji a srozumitelnější - s cílem vytvářet vyšší sounáležitost se značkou.

Výstupem byla komunikační strategie, série školení pro PR pracovníky a podrobný brief pro designéry ze studia GoBigname, které následně vytvořilo vizuální identitu značky, za kterou Univerzita Komenského získala několik odborných ocenění.

Prácu na transformácii značky našej univerzity sme začali úvodným projektom so spoločnosťou Strateggo – a bolo to najlepšie rozhodnutie, aké sme mohli urobiť. Jan Císař a jeho kolegovia prejavili obdivuhodnú schopnosť zorientovať sa v prostredí a kultúre našej univerzity, a poskytnúť nám mimoriadne cenné a užitočné rady. Ako psychológ vysoko hodnotím profesionálne vedenie fókusových skupín, kde Honza s kolegami dokázali v rýchlom čase navnímať rôzne názory a spracovať pre nás sériu stručných, jasných a úderných insightov. Vďaka analytickému prístupu, schopnosti rýchlo prečítať situáciu, mimoriadnej flexibilite, a prístupu „out of the box“ nám spolupráca s Honzom a spoločnosťou Strateggo pri nastavení stratégie našej značky veľmi pomohla. S tímom Strateggo plánujeme spolupracovať 


doc. Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzt’ahy